Toegankelijkheidsverklaring website

Intro

Kamelego vzw streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de onderdelen van de website www.kamelego.be waarvoor Kamelego vzw verantwoordelijk is; maar niet voor de externe pagina’s waarnaar gelinkt wordt.

Nalevingsstatus

De gespecialiseerde groep AnySurfer (onderdeel van Blindenzorg Licht en Liefde vzw) testte de toegankelijkheid van deze website aan de hand van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), niveau AA.
Deze website voldoet aan het niveau  niveau (A). Er zijn dus verbeteringen mogelijk. Zie volgend punt.

Niet-toegankelijke inhoud

Het Anysurfer rapport over de website www.kamelego.be  is publiek beschikbaar op:
https://www.anysurfer.be/nl/labels/het-anysurferlabel-voor-websites/status/32417

Anysurfer stelde vast dat van de tien testcriteria er twee niet van toepassing waren, zes volledig in orde zijn en twee criteria onvoldoende gevolgd waren voor het halen van niveau AA.

Het gaat om de criteria:

 • Meerdere interactiemethodes
  Deze zullen bij de volgende updates uitgebreid worden
 • Contrast en leesbaarheid
  Deze problematiek is ondervangen door de mogelijkheid om alle webpagina’s te beluisteren via implementatie van  BROWSEALOUD

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 5 september 2021 gebruik makend van het sjabloon ter beschikking gesteld door de Europese overheid:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1523&from=GA

Dit is de eerste versie van deze toegankelijkheidsverklaring.

Feedback en contactgegevens

Feedback en opmerkingen in verband met deze toegankelijkheidsverklaring kunnen gemeld worden aan Kamelego vzw via:

 • een e-mail bericht aan info@kamelego.be
 • telefonisch contact via: +32 480 61 59 15
 • fax aan: +32 16 23 74 31
 • of per brief aan
  Kamelego vzw
  p.a. Vloerstraat 67, B-3020 Herent

Handhavingsprocedure

In geval van onbevredigende reactie op uw opmerkingen kan de testorganisatie Anysurfer ingeschakeld worden. Te contacteren  via e-mail aan:  info@anysurfer.be,
of telefonisch via +32 2-210 61 49

Een krant beluisteren was nog nooit zo eenvoudig!

 • Het Nieuwsblad
 • Het Belang van Limburg
 • Gazet van Antwerpen
 • De Standaard
 • De Morgen
 • De Tijd
 • Het Laatste Nieuws

Onze partners