Privacy policy

Privacy Policy

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

De vzw Kamelego verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het gebruik van de app en de voice bot "anderslezen" en sommige onderdelen van de website, de aankoop van een product, de deelname aan een wedstrijd, de aanmaak van een account,….

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van de vzw Kamelego. De vzw Kamelego is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de app "anderslezen" en via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren. Via marketing@intracto.com kan u contact opnemen met de ontwikkelaar van de voice bot "anderslezen".

 

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de vzw Kamelego.

Bij een aantal applicaties, dient u zich te identificeren alvorens de applicatie te gebruiken. Dit laat onze klantendienst toe om u te ondersteunen bij technische problemen en verschaft de vzw Kamelego door uw gebruik van deze applicaties inzicht in uw profiel en interesses.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw gegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens zoals politieke en religieuze overtuiging, …) kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van de vzw Kamelego (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere) en partners.

Persoonsgegevens zoals naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan de vzw Kamelego aanneemt dat ze interessante informatie hebben voor u. Uw e-mailadres wordt enkel doorgegeven mits uw toestemming.

De vzw Kamelego is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kan de website van de vzw Kamelego links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van de vzw Kamelego, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar u zich begeeft.

 

Inzage en correctie van gegevens

De vzw Kamelego zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

U heeft via info@kamelego.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:

Per brief: stuur je vraag per brief naar Vloerstraat 67, 3020 Herent.

Per e-mail: stuur je vraag naar info@kamelego.be.

Via dit formulier. Dit is de snelste manier.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

 

Minderjarigen

De vzw Kamelego let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

De vzw Kamelego zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

De vzw Kamelego moedigt minderjarigen aan, indien zij de app "Dag Blad" en de website van de vzw Kamelego bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan de vzw Kamelego door te sturen.

De vzw Kamelego moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om de privacy-policy van de vzw Kamelego samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van de vzw Kamelego nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door de vzw Kamelego via de app "Dag Blad" en via de website worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van de vzw Kamelego.

 

Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens binnen de vzw Kamelego is onderworpen aan het Belgisch recht. De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze app "Dag Blad" en onze websites houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Een krant beluisteren was nog nooit zo eenvoudig!

  • Het Nieuwsblad
  • Het Belang van Limburg
  • Gazet van Antwerpen
  • De Standaard
  • De Morgen
  • De Tijd
  • Het Laatste Nieuws

Onze partners